หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะ ประธานคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา คณะกรรม การโรคติดต่อจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานจังหวัดพะเยา สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา และสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา มอบใบประกาศสถานประกอบ การ ร้านอาหาร ปลอดภัย ไว้ใจได้ ( Covid Free Personnel ) แก่เจ้าของ/ผู้ประกอบการ และร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 46 / 2564เพื่อติดตามสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ติดตามการดำเนินงานตามมาตรการ ของกิจการแคมป์ก่อสร้าง ซักซ้อมการเตรียมพร้อมเปิดประเทศ ร่วมพิจารณาการจัดสรรวัคซีน Moderna ตามเงื่อนไขการขอ สนับสนุนวัคซีน ตามหลักเกณฑ์ของสภากาชาดไทย
update : 2021-11-12
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only