หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ และน้ำดื่ม ประกอบด้วย ชุด PPE ทางการแพทย์ , เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว , ถุงมือยาง และ น้ำดื่ม โดย บริษัท เอ็มจีล้านนา จำกัด เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคโควิด19
update : 2021-11-16
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only