หัวข้อกิจกรรม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำทีมนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง เพื่อมอบนโยบายในการทำงานแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเชียงม่วน พร้อมติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา ทั้งการพัฒนางานด้านสาธารณสุข การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด19 การจัดบริการให้วัคซีนโควิด19 ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆและแผนพัฒนาฯ ในปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน นำทีม บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลในการดำเนินงานและรับการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานบริการ
update : 2021-11-18
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199 Admin Only