งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 42718
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 28 กันยายน 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42717
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 27 กันยายน 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42649
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 9 กันยายน 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42637
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 5 กันยายน 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-06
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42632
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 2 กันยายน 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42624
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 31 สิงหาคม 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-31
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42620
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 30 สิงหาคม 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42616
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 29 สิงหาคม 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42606
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 25 สิงหาคม 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42586
หัวเรื่อง : สถานการณ์โควิค-19 พะเยา วันที่ 22 สิงหาคม 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-23
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199