งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 42716
หัวเรื่อง : แผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 สัปดาห์ที่ 26 - 30 กันยายน 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42633
หัวเรื่อง : แผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 สัปดาห์ที่ 18-22 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42609
หัวเรื่อง : แผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 สัปดาห์ที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42557
หัวเรื่อง : แผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 สัปดาห์ที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42537
หัวเรื่อง : แผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 สัปดาห์ที่ 8 - 12 สิงหาคม 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-08
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42492
หัวเรื่อง : แผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 สัปดาห์ที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-24
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42456
หัวเรื่อง : แผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 สัปดาห์ที่ 18-22 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42437
หัวเรื่อง : แผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 เชิงรุก สัปดาห์ที่ 11-15 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42396
หัวเรื่อง : แผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 สัปดาห์ที่ 4-8 กรกฎาคม 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-07-03
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42337
หัวเรื่อง : แผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 สัปดาห์ที่ 24 มิถุนายน - กรกฏาคม 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-06-27
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199