งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 42047
หัวเรื่อง : แผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 เชิงรุก สัปดาห์ที่ 18 - 22 เมษายน 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-17
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42035
หัวเรื่อง : แผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 เชิงรุก สัปดาห์ที่ 11-15 เมษายน 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-10
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42012
หัวเรื่อง : แผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 เชิงรุก สัปดาห์ที่ 4 - 8 เมษายน 2565 (ฉบับที่ 2)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-05
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42005
หัวเรื่อง : แผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 เชิงรุก สัปดาห์ที่ 4 - 8 เมษายน 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-04-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41939
หัวเรื่อง : แผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 เชิงรุก สัปดาห์ที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41923
หัวเรื่อง : แผนการให้บริการวัคซีนโควิด19 เชิงรุก สัปดาห์ที่ 21-25 มีนาคม 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-03-21
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199