งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 42564
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนกรกฎาคม 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-08-15
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41630
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนธันวาคม 2564
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-01-14
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 41437
หัวเรื่อง : รายงานการประชุม กวป.เดือนตุลาคม 2564
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2021-11-12
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199