งานประชาสัมพันธ์


รหัส : 42728
หัวเรื่อง : ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการวิจัยการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทสไทย:กรณีศึกษา จังหวัดพะเยา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-10-04
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42726
หัวเรื่อง : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Online Learning Platform (MDCU Med MORE)
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42725
หัวเรื่อง : สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-30
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42724
หัวเรื่อง : รพ.กระบี่ รับย้าย รับโอนข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42723
หัวเรื่อง : สสจ.ลำพูน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42722
หัวเรื่อง : สสจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42721
หัวเรื่อง : คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42720
หัวเรื่อง : การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2565
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42719
หัวเรื่อง : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานประสานขอพระราชทานเพลิงชั่วคราว
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-29
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 42715
หัวเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพิ่มพูนทักษะบุคลากรด้านพัสดุ และการเงิน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง : 2022-09-28
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
123456...หน้าถัดไป
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199