กลุ่มกฎหมาย


รหัส : 39687
หัวเรื่อง : คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : คู่มือว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ให้เข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซด์ กองกฎหมาย สป.สาธารณสุข http://www.legal.moph.go.th/index.php?option=com_remository&Itemid=814&func=select&id=251&orderby=3 หรือติดต่อกลุ่มงานนิติการ สสจ พะเยา 054 409182
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39686
หัวเรื่อง : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ให้เข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซด์ ของ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข http://www.stopcorruption.moph.go.th/index.php/main/p_detail/page/308 หรือโทร 054-409182 กลุ่มงานนิติการ สสจ พะเยา
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-06-26
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199