กลุ่มกฎหมาย


รหัส : 40147
หัวเรื่อง : หนังสือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0021/19396 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563
รายละเอียด : หนังสือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา ด่วนที่สุด ที่ พย 0021/19396 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-12-07
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
รหัส : 39873
หัวเรื่อง : เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด :
กลุ่มงาน : กลุ่มกฎหมาย
วันที่ปรับปรุง : 2020-09-09
ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โทร 054-409-199